Zarząd

Zarząd

Na kadencję 2017-2020 wybrano zarząd w składzie:

Prezes : Libert Jerzy

Wiceprezes : Oryszczak Wojciech

Wiceprezes: Budzinski Henryk

Skarbnik: Wojciechowski Kazimierz

Sekretarz: Wojtasiewicz Marcin

Gospodarz: Budziński Zenon

Członek: Kuczyński Jacek

członek : Hajzler Wojciech

 

Kategoria: